Tre saker du bör veta om svenska småbolag

Svenska småbolag har över långa tidsperioder givit mycket bra avkastning i Sverige och även utomlands. I den akademiska världen har det diskuterats huruvida dessa bolag medför högre risk eller inte och att det är därför avkastningen över tid blivit högre. Min enkla tes är att småbolag överlag har högre tillväxt och lägre värderingar. Således är det värdefaktorn och tillväxt som driver småbolagens överavkastning gentemot storbolagen. … Mer Tre saker du bör veta om svenska småbolag

Annonser

The next BIG short

Efter att husmarknaden kollapsade 2008 och vid den tidpunkten ett antal okända investerare lyckades profitera stort på kollapsen har många försökt hitta en liknande möjlighet. Väldigt många har argumenterat för att obligationsmarknaden är nästa stora tillgångsklass att kollapsa. Huruvida detta kommer att ske vet jag inte. Jag tillhör dock skaran som anser att låga räntenivåer … Mer The next BIG short

Hög risk och stora möjligheter

Förhöjda risker Stockholmsbörsen befinner sig allt jämt i fallande trend sedan våren 2015. Jag påtalade det troliga med en trendvändning vid flera tillfällen bland annat i Trendskifte på gång?. Senast jag noterade stigande riskaversion var i januari i år i inlägget, Tema: Stigande risk. Vid denna tidpunkt skrev jag: Längre perioder med stigande risk och en hög … Mer Hög risk och stora möjligheter

Köpvärda marknader efter Brexit

Jag har fortsatt att utvärdera billiga länder under året i jakt på att hitta attraktiva möjligheter. I ett tidigare inlägg har jag skrivit om hur price-to-book (p/b) kan användas för att rangordna länder (ju lägre tal desto bättre). Ett annat mått som kan användas för att undvika ”value traps” eller värdefällor är momentum. Länder eller aktier i … Mer Köpvärda marknader efter Brexit

Fondsparande och timing

I en studie (Timing Poorly – A guide to Generating Poor Return While Investing in Successful Strategies) från 2015 har man undersökt huruvida fondsparare är orsaken till att kända anomalier som ”värde” och ”småbolag” fortsätter att fungera trots att dessa anomalier varit kända sedan länge. De resultat som presenteras pekar på att sparare som investerar i ex. värdefonder hade … Mer Fondsparande och timing

Spå framtida avkastning

Inledning Att spå framtida avkastning för ett index är önskvärt men inte möjligt. Däremot går det att med relativt stor träffsäkerhet ”spå” ungefär vad den framtida avkastningen per år kommer att bli för längre tidsperioder. Med längre tidsperioder menas perioder om sju till 10 år. En ny studie av StarCapital redogör för hur Schiller CAPE (cykliskt justerat P/E-tal) och pris/eget kapital … Mer Spå framtida avkastning