Blue Horseshoe Loves Anacott Steel

Quantitative Value av Wesley R. Gray och Tobias E. Carlisle är en ypperlig bok för alla intresserade värdeinvesterare. Jag tycker själv att boken är bättre än min allra första investeringsbok ”The Intelligent Investor”. Kanske beror detta på att jag är fantastiskt förtjust i siffror och statistik och lite mindre i filosofi när det kommer till … Mer Blue Horseshoe Loves Anacott Steel

Hög förväntad risk

Detta inlägg sammanfattar först och främst en ny studie jag tagit del av, Shiller’s CAPE: Market Timing and Risk. I studien har sambandet mellan värdering och framtida avkastning undersökts. Detta är ett ämne som har diskuterats flitigt de senaste åren framför allt i spåren av låga räntenivåer. Åsikterna går ofta i banor av att låga räntor motiverar höga värderingar och att börsen därför inte kommer att gå ned. … Mer Hög förväntad risk

Superstar Fund Managers

I en ny studie ”Superstar Fund Managers” har man bland annat undersökt kapitalflöden, avkastning och avgifter före och efter att en fondförvaltare utses till ”Morningstar’s Fund Manager of the Year”. Denna studie bör vara relevant för alla som har någon form av fondsparande och som använder Morningstar i sin analys av fonder. … Mer Superstar Fund Managers

Fondsparande och timing

I en studie (Timing Poorly – A guide to Generating Poor Return While Investing in Successful Strategies) från 2015 har man undersökt huruvida fondsparare är orsaken till att kända anomalier som ”värde” och ”småbolag” fortsätter att fungera trots att dessa anomalier varit kända sedan länge. De resultat som presenteras pekar på att sparare som investerar i ex. värdefonder hade … Mer Fondsparande och timing