Vad är en valutakris?

Historiskt sett har ytterst få marknadsaktörer lyckats förutspå valutakriser och när marknadssentimentet förändras kan även länder god fundamental utveckling drabbas. IMF har dock gjort flera studier kring valutakriser och har kommit fram till att följande punkter är en varning om en kommande valutakris: – bytesbalansen försämras – officiella valutareserver minskar i snabb takt – den reala växelkursen är betydligt … Mer Vad är en valutakris?

Utvecklingen för high yield bonds och S&P 500

Ett bra mått för att mäta riskviljan i USA är att titta på hur utvecklingen för skräpobligationer ser ut. En minskad riskvilja avspeglas ofta i diagrammet som en stigande kurva, vilket innebär att yielden stiger eller att avkastningskravet ökar. Utvecklingen för skräpobligationer har under större delen av det senaste året ökat. Detta har inte sällan påverkat … Mer Utvecklingen för high yield bonds och S&P 500