The raging bull continues

Ytterligare en positiv månad har nu passerat. Det känns som att marknaden översköljs av likviditet och alltifrån statsobligationer och krediter till guld och aktier stiger i pris. Jag har tagit fram ett nytt diagram för att få bättre överblick över hur stark den globala marknaden är. Normalt sett redovisar jag värderingar och momentum för 43 olika länder. Samma länder har använts för att studera hur bred uppgången är. Den globala uppgången nu är den bredaste på många år och drygt 90 % av länderna befinner sig i uppåtgående trend. Med andra ord befinner sig större delen av världen i ett uppsving. Trenden för antalet länder är också på väg upp. Med tanke på hur stark uppgången har varit det senaste året är rekyler väntade. En långsiktig nedgång lyser däremot långt med sin frånvaro. … Mer The raging bull continues

Annonser

Köpvärda marknader i maj 2017

Ännu en månad har passerat och jag gör ett försök till att skapa ett återkommande tema som jag finner intressant. Jag skulle i samband med detta vilja slå ett slag för varför det kan vara väl värt mödan att investera även utanför Sveriges gränser. Den mest uppenbara anledningen enligt mig borde vara diversifiering. Att endast spara i svenska aktier är synonymt med ett stort ”bet” på Sveriges framtida makroekonomiska utveckling. Oavsett om svenska bolag har försäljning utanför landets gränser påverkas bolagen ändå mycket av den svenska kronan och Sveriges finanspolitik. Svenska aktiers värdering är dessutom höga sett ur ett historiskt perspektiv varför diversifiering är mer aktuellt än på länge.

Mer Köpvärda marknader i maj 2017

Spå bostadspriser när Stefan Ingves goes wild

Så här skrev Riksbanken (RB) i ett pressmeddelande under föregående vecka när de valde att låta den nuvarande nivån på reporäntan förbli oförändrad. Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. Utsikterna för konjunkturen och inflationen är i stort sett oförändrade sedan i juli. För att bibehålla den stigande trenden i inflationen … Mer Spå bostadspriser när Stefan Ingves goes wild

Tre saker du bör veta om svenska småbolag

Svenska småbolag har över långa tidsperioder givit mycket bra avkastning i Sverige och även utomlands. I den akademiska världen har det diskuterats huruvida dessa bolag medför högre risk eller inte och att det är därför avkastningen över tid blivit högre. Min enkla tes är att småbolag överlag har högre tillväxt och lägre värderingar. Således är det värdefaktorn och tillväxt som driver småbolagens överavkastning gentemot storbolagen. … Mer Tre saker du bör veta om svenska småbolag

The next BIG short

Efter att husmarknaden kollapsade 2008 och vid den tidpunkten ett antal okända investerare lyckades profitera stort på kollapsen har många försökt hitta en liknande möjlighet. Väldigt många har argumenterat för att obligationsmarknaden är nästa stora tillgångsklass att kollapsa. Huruvida detta kommer att ske vet jag inte. Jag tillhör dock skaran som anser att låga räntenivåer … Mer The next BIG short