The raging bull continues

Inledning

Ytterligare en positiv månad har nu passerat. Det känns som att marknaden översköljs av likviditet och alltifrån statsobligationer och krediter till guld och aktier stiger i pris. Jag har tagit fram ett nytt diagram för att få bättre överblick över hur stark den globala marknaden är. Normalt sett redovisar jag värderingar och momentum för 43 olika länder. Samma länder har använts för att studera hur bred uppgången är. Den globala uppgången nu är den bredaste på många år och drygt 90 % av länderna befinner sig i uppåtgående trend. Med andra ord befinner sig större delen av världen i ett uppsving. Trenden för antalet länder är också på väg upp. Med tanke på hur stark uppgången har varit det senaste året är rekyler väntade. En långsiktig nedgång lyser däremot långt med sin frånvaro.

andel länder i bull market

Relativa värderingar

I relativa termer finns det fortfarande gott om billiga marknader. USA utgör en väldigt stor andel av MSCI ACWI varför det troligtvis blir ganska enkelt att slå den amerikanska marknaden med en värdebaserad strategi de kommande 5-7 åren. De absoluta värderingarna stiger dock i de flesta länder varför den förväntade absoluta avkastningen fortsätter att sjunka. Två länder som var billiga, både relativt och absolut, var Polen och Österrike. Dessa marknader kan säkert fortsätta uppåt men har nått mycket hög momentum varför jag tycker det finns mer attraktiva länder. Österrike närmar sig snart samma momentum som Brasilien förra året varpå marknaden bromsade in. Turkiet är nykomling i kvadranten ”cheap and rising” efter att ha nått positivt momentum.

relativa värderingar

Två länder jag absolut skulle undvika att investera i dagsläget är de i den röda cirkeln dvs. Danmark och Egypten. Dessa länder är både dyra och i sjunkande trend. Sannolikheten att finna lyckan i den blå cirkeln är betydligt högre. Precis som föregående månad syns här också ett stapeldiagram för samtliga länder.

relativa värderingar staplar

Fördelning per kategori

Andelen ”cheap and rising” har ökat ytterligare denna månad till 77 % från 73 %. Som jag nämnt tidigare är detta delvis ett resultat av att den amerikanska marknaden är väldigt dyr och utgör en stor andel av MSCI ACWI. Därför blir flertalet länder klassificerade som billiga relativt världsindex. 

fördelning

Kort om värdefilosofin

Länder bör eller kan precis som enskilda aktier handlas när värderingarna är låga och största möjlighet till förbättring ligger i framtiden. För att identifiera länder nära sina bottennivåer kan värderingar (price-to-book och/eller Schiller CAPE) studeras för att få en uppfattning om den långsiktiga potentialen. 12 månaders avkastning kan användas för att kategorisera olika länder i exempelvis ”cheap and rising”. Att köpa länder med mycket låg värdering kan liknas vid klassisk ”deep value” fast på global basis och en korg som hela tiden allokerar till de billigaste länderna har gett bra avkastning över tid. Högst genomsnittlig avkastning har dock uppnåtts i den kvadrant som kallas för ”cheap and rising”.

Ett p/b-tal < 1.0 eller Schiller CAPE under 10 får anses som mycket lågt. Ett så lågt p/b-tal är ofta implicit med att bolagen i landet inte förväntas göra vinst under en överskådlig tid. Detta är sällan ett varaktigt tillstånd och även en förklaring till att de flesta länder har en genomsnittlig historisk p/b-värdering över 1.0. Länder med ett Schiller CAPE under 10 är också högst intressanta. En sammanställning från Pimco/Research Affiliates visar vad som har skett historiskt när man handlat länder under denna värdering.

Skärmavbild 2017-04-10 kl. 17.52.06

När värderingarna nått så låga nivåer (< 10 i Schiller CAPE) har den genomsnittliga avkastningen de fem efterföljande åren i genomsnitt varit 118 % eller 17 % per år vilket får anses som en mycket god avkastningstakt. Det finns givetvis andra faktorer som har stor påverkan på framtida avkastning t.ex. demografisk utveckling och bransch-sammansättning. Länder med högre tillväxt (ofta pga. gynnsam demografisk utveckling) och en större andel icke-cykliska branscher tenderar att ha högre värderingar men har i många fall ändå givit god avkastning. Ett exempel på detta är Indien. Och precis som när det gäller aktier krävs det ofta en djupare analys för att avgöra om den framtida tillväxten är hållbar eller inte för att uppnå god avkastning. Länder med låg värdering har dock i genomsnitt högre avkastning än länder med hög värdering.

Absoluta värderingar

Jämfört med föregående månad har värderingarna stigit ytterligare och det är endast Ryssland som har en värdering (p/b) under 1.0. Notera att Turkiet numera har positiv momentum vilket är ett resultat av en stigande valutakurs och stigande aktiekurser. Om det varit otydligt innan så är all avkastning mätt i USD-termer. Detta innebär att avkastningen för många tillväxtmarknader påverkas mycket av den relativa valutakursen mot USD. De länder som fångas av båda cirklar tycker jag befinner sig i en sweet spot med både relativt låga värderingar och medelgod (dvs. inte extrem) momentum. Det kan argumenteras för att Polen och Spanien också skall ingå här.

absoluta värderingar

Precis som i april är det tydligt att USA:s värdering sticker ut i jämförelse med de flesta andra länder. Detta utgör en risk i dagsläget då sannolikheten för ett fall på den amerikanska aktiemarknaden är högre än normalt. Trenden i USA är dock allt jämt positiv och tenderar att ligga först i cykeln. Ryssland är i högsta grad fortfarande ett value case men dess momentum är avtagande i samband med ett lägre oljepris. Den som studerar inflationstakten i Ryssland ser dock att denna minskat betänkligt vilket borde kunna bana väg för stigande värderingar igen. 

Österrike & Korea

Österrike och Korea är de nya herrarna på täppan. Polen och Taiwan hade högst momentum i april men har nu tappat något. Österrike var länge en ”död” marknad vilket visar på varför det kan vara bra att använda momentum. Den som inväntade positivt momentum slapp vara investerad i denna marknad som länge handlades med ett p/b-tal under 1.0 utan att stiga i pris. I grafen syns det att momentum i Österrike nu är på den högsta nivån på många år men att detta också är ett tillstånd som kan pågå under en längre tid. Merparten av avkastningen det senaste året i Österrike kommer dock från stigande värderingar vilket är negativt korrelerat med hur lång uppgången kan bli.

msci austria index

msci austria index pb

Korea är det land med nästhögst momentum och har också haft en låg värdering under en lång period. En stor skillnad mellan dessa länder är att Korea handlas på nya högstanivåer samtidigt som värderingarna fortfarande är på samma nivå som i finanskrisen. Trots uppgången det senaste året har dessutom värderingarna endast rört sig långsamt uppåt. Slutligen så har Korea haft betydligt högre momentum flera gånger tidigare jämfört med dagens nivå. Korea tenderar alltså att vara både billigt och förenat med stora prisrörelser. 

msci korea index

msci korea index pb

Den globala uppgången är med andra ord både stark och bred. Jag tror dock inte detta är början på en mångårig uppgång då USA är långt kommen i cykeln och är mycket högt värderad. En världsomfattande kollaps likt 2008 verkar dock inte heller trolig. Värderingarna 2007 låg på liknande nivåer i USA som nu och 2007 var även Europa, Kina och andra tillväxtmarknader likt väl mycket dyra. Sådant är fallet absolut inte idag. 


Texterna på denna sida är inte investeringsråd. Under inga omständigheter får något innehåll från denna webbplats användas eller tolkas som att köpa eller sälja enskilda värdepapper. Eventuella investeringsbeslut måste i samtliga fall göras av läsaren eller av hans eller hennes registrerade investeringsrådgivare. Materialet skall endast ses som utbildningsmaterial. Alla ansträngningar görs för att säkerställa att den information som finns på webbplatsen är saklig och korrekt – dess riktighet kan dock inte under några omständigheter garanteras. 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s