Köpvärda marknader i maj 2017

Ännu en månad har passerat och jag gör ett försök till att skapa ett återkommande tema som jag finner intressant. Jag skulle i samband med detta vilja slå ett slag för varför det kan vara väl värt mödan att investera även utanför Sveriges gränser. Den mest uppenbara anledningen enligt mig borde vara diversifiering. Att endast spara i svenska aktier är synonymt med ett stort ”bet” på Sveriges framtida makroekonomiska utveckling. Oavsett om svenska bolag har försäljning utanför landets gränser påverkas bolagen ändå mycket av den svenska kronan och Sveriges finanspolitik. Svenska aktiers värdering är dessutom höga sett ur ett historiskt perspektiv varför diversifiering är mer aktuellt än på länge.

Mer Köpvärda marknader i maj 2017

Annonser