Superstar Fund Managers

I en ny studie ”Superstar Fund Managers” har man bland annat undersökt kapitalflöden, avkastning och avgifter före och efter att en fondförvaltare har utsetts till ”Morningstar’s Fund Manager of the Year”. Denna studie bör vara relevant för alla som har någon form av fondsparande och som använder Morningstar i sin analys av fonder.

Utnämningen av Morningstar’s Fund Manager of the Year annonseras i januari varje år och skedde redan första gången 1987. Flera kända förvaltare som tex. Peter Lynch, Bruce Berkowitz och Bill Gross har fått denna utnämning vilket borde vara välkända namn för många investerare. Framför allt kände jag att studien är särskilt relevant då Morningstar är världens största fondutvärderare och tillhandahåller framåtblickande analyser.

Vad ingick i studien?

Författarna valde ut samtliga fonder mellan 1995 och 2012, året då Morningstar började dela ut priser i tre kategorier (tidigare en), ”domestic stock”, ”fixed income” och ”international stocks”. Data som inhämtades för samtliga fonder innefattade bland annat fondstorlek, fondålder, förvaltningsavgift, avkastning, mål och omsättningshastighet. Data för hur gammal förvaltaren var och hur länge hen förvaltat fonden inhämtades också. Författarna begränsade studien till att enbart studera ”actively managed U.S domestic equity funds” och totalt ingick 3 865 aktiefonder från 670 fondbolag i studien. Det skall också nämnas att Morningstar applicerar ett system med brons, silver och guldmedaljsystem. Totalt 10 % av de fonder som Morningstar analyserar har någon av dessa medaljer och endast någon av dessa fonder kan bli utnämnd. 

Vad särskiljde vinnande fonder?

Författarna fann att vinnande fonder i genomsnitt var betydligt mindre (nästan hälften så stor fondförmögenhet som icke-vinnande fonder) och ingick i mindre fondfamiljer. Vinnande fonder hade också i genomsnitt lägre avgifter och färre förvaltare. Förvaltaren eller förvaltarna var i regel äldre och hade en längre förvaltningshistorik. Slutligen så hade vinnande fonder positiv risk-justerad alfa före utnämningen. Skillnaderna kan även studeras i tabellen nedan som inhämtats från studien.

ska%cc%88rmavbild-2016-12-11-kl-18-26-10Vad fann författarna för resultat?

Författarna fann att inflödet av kapital ökade kraftigt för vinnande fonder efter utnämningen vilket även var robust med justeringar för historisk avkastning. Med detta menas att fonder med bra avkastning tenderar att få högre inflöden men att de fonder som vann hade abnorma inflöden även justerat för denna effekt. Effekten av stigande inflöden klingade av efter sex månader.

Vidare fann författarna att vinnande fonder underpresterade med över 3 % de efterföljande 12 månaderna jämfört med fonder som har brons, silver och guldmedalj sedan tidigare men ej vann. En analys av kontrollvariablerna visade att underavkastningen delvis är relaterad till fondstorleken och fondfamiljens storlek. Resultatet visade också att äldre förvaltare och de med längre historisk hade sämre avkastning i genomsnitt. Orsaken till den försämrade avkastningen efter utnämningen är framför allt relaterad till en oförmåga att hantera kapitalinflödena på ett effektivt sätt.

Slutligen delade författarna upp fonderna i två grupper beroende på om de var team-baserade eller förvaltades av en enskild förvaltare. Därefter utfördes samma analys igen varpå resultatet visade att effekterna av utnämningen är starkare för fonder med en enskild ”superstar”. 

What to do?

Den omedelbara implikationen av dessa resultat är att inte lägga någon större vikt vid utnämningen av ”Morningstar’s Fund Manager of the Year” eller liknande utnämningar. Snarare bör dessa förvaltare förväntas underprestera de efterföljande åren. Detta gäller särskilt om utnämningen följs av stora inflöden och förvaltas av en enskild person. Mina egna högst personliga reflektioner är att en utnämning av denna dignitet är likvärdig med att en fond rör sig mot att fokusera på ”asset gathering” istället för på avkastning. Precis som i denna studie har jag läst flera andra studier där fondstorleken och fondåldern är negativt korrelerad med framtida avkastning. Detta är kanske inte så konstigt då en förvaltare rimligtvis får mindre tid för förvaltning om andra faktorer får lov att ta större utrymme. Ett större kapital torde rimligtvis också kräva att en förvaltare kommer på fler bra idéer vilket ofta inte är fallet.


Om ni gillar dessa uppdateringar får ni gärna fylla i er mail och följa bloggen. Jag kommer inte att skicka någon spam eller dylikt. Under Kontakt har jag adderat en mailadress och en länk till mitt nyligen skapade Twitter-konto. På mailen kan ni ställa frågor eller skicka förslag om ni ej vill använda kommentarsfältet. 


Texterna på denna sida är inte investeringsråd. Under inga omständigheter får något innehåll från denna webbplats användas eller tolkas som att köpa eller sälja enskilda värdepapper. Eventuella investeringsbeslut måste i samtliga fall göras av läsaren eller av hans eller hennes registrerade investeringsrådgivare. Materialet skall endast ses som utbildningsmaterial. Alla ansträngningar görs för att säkerställa att den information som finns på webbplatsen är saklig och korrekt – dess riktighet kan dock inte under några omständigheter garanteras.

Annonser

2 reaktioner på ”Superstar Fund Managers

 1. Hej! Intressant artikel! Tycker du skriver klart, tydligt och lättläst. Tack för det!

  Jag har själv ganska lång erfarenhet från fondbranschen och kan säga att studiens slutsats är ett a priori förväntat resultat.

  Man skall inte underskatta den ”drag” som stora transaktionskostnader skapar i samband med stora in- eller utflöden. Likaså skapar en sådan utnämning som omtalas i studien ett guldläge för säljavdelningen att skapa inflöden från kunder, något som inte sällan leder till att förvaltaren incentiviseras att skifta en del fokus till marknadsföring och kundaktiviteter. Jag tycker generellt att man endast skall investera med förvaltare som faktiskt kan visa att de investerar en stor del av sin egen nettoförmögenhet i fonden de förvaltar. Sedan får förvaltaren gärna kombinera det med resultatbaserad avgift beräknad på överavkastning mot relevant index, så sitter han i samma båt som fondandelsägaren.

  En sak jag reagerade på i ditt inlägg var när du säger ”Ett större kapital torde rimligtvis också kräva att en förvaltare kommer på fler bra idéer”. Det skulle jag säga inte riktigt stämmer, de aktiva positionerna är normalt hyfsat skalbara. Däremot är en viktig faktor att en stor fond inte har lika stora möjligheter som en mindre fond att ta meningsfulla positioner i mindre likvida bolag (som ofta är mindre sönderanalyserade än de större mer likvida bolagen). Värt att tänka på för den som står i begrepp att välja fondförvaltare.

  Rent generellt håller de flesta som kallar sig fondanalytiker i mitt tycke en ganska grund nivå. Det är ett svårt ämne som inte låter sig göras bra utan hyfsad branscherfarenhet och tillgång till mycket data, data som än så länge är väldigt svår att hitta. Jag tänker då på t.ex. faktoranalyser såsom Fama/French 4-faktormodell. Här har både köparna och fondsäljarna mycket kvar att utveckla. Förvaltarnalyserna adderar helt enkelt sällan något större värde, utan utnyttjas oftast som säljargument. I avsaknad av värdebidragande förvaltaranalys är ett enkelt råd att satsa på kostnadseffektiva indexfonder eller ETF:er och endast i undantagsfall satsa på aktiv förvaltning. Och väljer man aktiv förvltning så titta gärna på nyckeltalet ”active share”. Den bör vara hög för att motivera en avgift som är högre än indexförvaltarens.

  Hälsningar,
  Fredrik

  Gilla

  1. Hej, kul att du gillade artikeln. Jag har själv ganska mycket erfarenhet av att utvärdera fonder och tycker att incitament är a och o så som du skriver. Detta är lika sant vid bolagsanalys som vid fondanalys.

   Vad gäller fler idéer så beror det så klart på hur stort inflödet av kapital är relativt hur stora företag de investerar i. Men riktigt framgångsrika fondbolag ser oftast att ett för stort inflöde leder till sämre avkastning. Detta ser jag ofta bero på att de har för få idéer, måste börja investera i större bolag och/eller blir mer indexnära samt att transaktionskostnaderna i mindre bolag stiger i takt med större investeringar.

   Jag håller med dig när det kommer till fondanalys. Dock så går det alltid att fråga sig hur mycket analysen av olika fonder tillför. Ibland kan tillgångsallokeringen vara mer viktig än valet av aktiv förvaltare. Om portföljens avkastning till största dels drivs av tillgångsallokeringen tycker jag det kan vara befogat att ha ett mindre fokus på förvaltarna.

   Slutligen så delar jag din åsikt till fullo som du skriver i dina två sista meningar.

   MVH P

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s