Fondsparande och timing

I en studie (Timing Poorly – A guide to Generating Poor Return While Investing in Successful Strategies) från 2015 har man undersökt huruvida fondsparare är orsaken till att kända anomalier som ”värde” och ”småbolag” fortsätter att fungera trots att dessa anomalier varit kända sedan länge. De resultat som presenteras pekar på att sparare som investerar i ex. värdefonder hade … Mer Fondsparande och timing

Spå framtida avkastning

Inledning Att spå framtida avkastning för ett index är önskvärt men inte möjligt. Däremot går det att med relativt stor träffsäkerhet ”spå” ungefär vad den framtida avkastningen per år kommer att bli för längre tidsperioder. Med längre tidsperioder menas perioder om sju till 10 år. En ny studie av StarCapital redogör för hur Schiller CAPE (cykliskt justerat P/E-tal) och pris/eget kapital … Mer Spå framtida avkastning

Guldaktier = hög risk?

Guldaktier är mer volatila än guldpriset vilket många troligtvis har observerat. Jag var dock intresserad av att se vilken typ av ”hävstång” guldaktier har ”inbyggt”. Jag har valt GDXJ ETF (guldjuniorer) som är den mest volatila klassen bland guldbolagen för att studera detta. För att göra jämförelsen har jag hämtat daglig data för GLD (ETF som följer guldpriset … Mer Guldaktier = hög risk?