Investera här om du söker hög avkastning

Tillväxtmarknaderna har i likhet med många råvarumarknader sjunkit i pris i samband med en stark dollar de senaste åren. Jag låter det vara osagt om det är lägre råvarupriser som har påverkat tillväxtmarknaderna negativt eller om det är en direkt effekt av en stigande dollarkurs. Oavsett anledning har tillväxtmarknaderna presterat sämre än flertalet av de större utvecklade marknaderna. Av denna anledning vet jag att många är negativt inställda till att investera i dessa marknader. Jag kommer dock att förklara varför du borde investera här just nu.

Framtida avkastning är svårt att prognostisera men för längre tidsperioder som 10 år går det att göra relativt träffsäkra prognoser. Research Affiliates (RAFI), en av världens största kapitalförvaltare med drygt 150 miljarder dollar under förvaltning, har skrivit många rapporter kring detta. De har även modeller som finns fritt tillgängliga på deras hemsida med väldigt transparent dokumentation.

Deras modell försöker med hjälp av fyra faktorer – direktavkastning, real vinsttillväxt, förändring i värdering (multipel) och förändring i valutakurs prognostisera framtida avkastning. Dessa modeller används i deras egen förvaltning för att allokera kapital mot de tillgångsklasser som förväntas ge högst avkastning i framtiden. Jag tänker inte beskriva deras modeller mer utförligt än så här då informationen finns på deras hemsida utan istället visa hur den förväntade avkastningen för USA ser ut. Detta gör jag för att visa hur modellen är uppbyggd.

Skärmavbild 2016-02-22 kl. 18.56.03

Vi kan se att den förväntade avkastningen per år de kommande 10 åren är 1.0 % för USA. På deras hemsida redovisar de även avkastningen med konfidensintervall. Det är värt att nämna att dessa faktorer har lyckats ”förutspå” den årliga avkastningen på 10 år med ganska stor framgång tidigare. Prognoser för skillnader i förväntad avkastning mellan olika tillgångsslag har också varit väldigt användbara.

För USA förväntas avkastningen framöver vara lägre på grund av sämre direktavkastning, högre genomsnittsvärderingar och lägre tillväxt. Den största förändringen mellan 1983, som är första året i diagrammet, och idag är att värderingarna numera är mycket högre än de var i  början av 1980-talet.

RAFI har standardiserat sina modeller för varje tillgångsslag och modellen jag nämnt ovan gäller för tillgångsslaget aktier. Metodologin för övriga tillgångsslag finns också på deras hemsida. Med standardiserade prognoser blir det möjligt att jämföra olika aktiemarknader tillgångsklasser sinsemellan. Av de flesta större tillgångsslag är den förväntade eller prognostiserade avkastningen högst klart högst för tillväxtmarknader. Därav mitt intresse för dessa.

Skärmavbild 2016-02-22 kl. 19.02.24

RAFI delar också upp den förväntade avkastningen i olika komponenter likt de som jag beskrivit ovan. I diagrammet nedan kan vi se att direktavkastning och en uppvärdering av deras valutor förväntas stå för den största andelen av framtida avkastning medan tillväxt förväntas ha en mindre inverkan. Detta ser jag som något positivt då osäkerheten för tillväxt är större än för exempelvis direktavkastning.

Skärmavbild 2016-02-22 kl. 19.03.58

En del av avkastningen förväntas också komma ifrån en uppvärdering av ländernas aktiemarknader. Få argumenterar emot att värderingarna är låga, men många anser att de kommer att minska ännu mer. Jag påstår inte med säkerhet att vi har nått den lägsta nivån, men att vi inte är långt ifrån.

Vad som tyder på att vi börjar närma oss en bra nivå för att investera i tillväxtmarknader och kunna uppbringa en positiv avkastning relativt snart är P/E-talen mätt i absoluta tal. Schiller CAPE (cykliskt justerade P/E-tal) som är det RAFI använder i sina modeller är ett vedertaget P/E-tal och beräknas av många däribland BCA Research. Nyligen publicerade de följande diagram på sina blogg:

Skärmavbild 2016-02-22 kl. 19.11.40

Idag är värderingarna mer än 1 standardavvikelse ifrån det historiska genomsnittet. Värderingarna har sjunkit ytterligare sedan ovanstående diagram publicerades och även i absolut tal är dessa nivåer väldigt låga. Jämfört med amerikanska aktier som utgör över 50 % av MSCI:s världsindex är detta mindre än hälften. Sällan har – eller åtminstone inte på 30 år har – värderingarna för tillväxtmarknader varit lägre än just nu.

Det största argumentet emot att investera i dessa marknader nu är den ekonomiska utvecklingen. Ryssland och Brasilien befinner sig i relativt djupa recessioner medan Kinas tillväxttakt är den lägsta på flera årtionden. Och flera andra länder som utgör en stor andel av indexet för tillväxtmarknader (främst Taiwan och Sydkorea) påverkas också negativt av en inbromsning i Kina. Inte sällan uppnås dock högst avkastning när allt ser som värst ut. Om vi nått bottnen vad gäller den ekonomiska tillväxten i dessa regioner vet jag inte, men vi är närmare botten än toppen. Sydkorea som kan anses vara ett ekonomiskt drivhus och väldigt exponerat mot Asiens och världens BNP-tillväxt har fått se sin exporttillväxt sjunka kraftigt det senaste året.

Det sista diagrammet är hämtat ifrån The Short Side of Long och visar utvecklingen för tillväxtmarknader i USA samt utvecklingen för Sydkoreas exporttillväxt. Enligt senaste uppdatering hade Sydkoreas export fallit med mer än 10 % ”year-over-year”, något som inte skett sedan finanskrisen. Detta är inte en situation som kommer att vara för evigt och är antagligen delvis det som kommer att få dessa aktiemarknader att värderas upp så småningom.

Skärmavbild 2016-02-22 kl. 19.16.40

För den som vill veta mer om RAFI:s metodologi så rekommenderar jag att besöka deras hemsida för ”asset allocation” som är en riktig guldgruva. Jag använder deras prognoser för att få en ungefärlig uppskattning av vilka tillgångsslag som är mest attraktiva vid ett givet tillfälle. Jag har med utgångspunkt ifrån det jag redovisat ovan valt att investera i breda tillväxtmarknadsfonder i olika pensionsportföljer. Jag förväntar mig också en avkastning på dessa fonder på mellan 5 % och 10 % per år under en längre tidsperioder. Förutom låga värderingar erbjuder dessa marknader relativt hög direktavkastning tillsammans med goda tillväxtutsikter.

Annonser

6 reaktioner på ”Investera här om du söker hög avkastning

  1. Det får man absolut. I dagsläget har jag innehav i:

   Skagen Kon-tiki
   Invesco Korean Equity
   East Capital Rysslandsfonden
   First State Emerging Market Bonds

   Jag tittar förutom det på Kina-, Hongkong- och Brasilien-fonder, men där avvaktar jag fortfarande eftersom trenden enligt mig inte har bestämt riktning ännu. Samtliga är dock väldigt lågt värderade.

   Liked by 1 person

 1. Har Thoughts by Mr P några nya inehav nu? Brasilien eller liknande….? Äger själv TIKI samt massor med Asien fonder samt Korea som ser översåld ut.

  Gilla

  1. Jag har flera portföljer varav en global ”makroportfölj”. Jag blandar i denna aktiefonder, kreditfonder, hedgefonder och råvarurelaterade papper.

   Bland aktiefonderna är mina största ”landsbet” just nu Kina (Hong Kong), Brasilien, Ryssland och Vietnam. Ser Polen och Grekland som potentiella kandidater framöver.

   MVH P

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s