Investera här om du söker hög avkastning

Tillväxtmarknaderna har i likhet med många råvarumarknader sjunkit i pris i samband med en stark dollar de senaste åren. Jag låter det vara osagt om det är lägre råvarupriser som har påverkat tillväxtmarknaderna negativt eller om det är en direkt effekt av en stigande dollarkurs. Oavsett anledning har tillväxtmarknaderna presterat sämre än flertalet av de större utvecklade marknaderna. Av … Mer Investera här om du söker hög avkastning