Bear markets på löpande band

Det här är en enkel uppföljningspost baserat på det senaste inlägget. Det är alltid intressant att se hur året har inletts men troligtvis är det mer intressant att se hur indexen har utvecklats ifrån sina högsta nivåer (den här börscykeln). I det här inlägget har jag valt samma index som tidigare och ändrat startdatum till 2015-01-01. Flera index nådde sina högsta … Mer Bear markets på löpande band

Tema: globala index

Den senaste tidens nedgång har troligtvis inte gått någon obemärkt förbi. Jag var dock intresserad av att se hur global nedgången är. Därför samlade jag in data för 21 olika länder. För nedanstående diagram har jag använt data för 21 olika ETF:er som trackar olika länder. 17 av dem tillhör några av de absolut äldsta ETF:erna som skapats och har … Mer Tema: globala index

Tema: stigande risk

Under hösten 2015 påtalade jag vid ett flertal gånger risken för en sämre marknad. Jag fokuserade då på tre olika faktorer. Den 7:e augusti noterade jag att de långa trenderna för flera större index hade vänt nedåt. Den 20:e augusti noterade jag att volatiliteten på Stockholmsbörsen hade stigit till nivåer som ofta sammanfallit med nedgångar. Och den 3:e … Mer Tema: stigande risk