När är det köpläge på börsen?

I ett tidigare inlägg (Risk Off på Stockholmsbörsen) visade jag utvecklingen för Stockholmsbörsen med ett overlay för när volatiliteten översteg 20 %. Denna nivå valde jag godtyckligt men denna nivå har ofta sammanfallit med negativ avkastning. I diagrammet nedan har jag uppdaterat utvecklingen med ny data fram till och med den 30e september. Sedan förgående uppdatering har … Mer När är det köpläge på börsen?

Är Stockholmsbörsen högt värderad?

Warren Buffett, beundrad av många, har vid ett antal tillfällen uttryckt sig om marknadens totala värdering. I Fortune Magazine nämnde Buffett ”market cap to GNP” som ett av de bästa enskilda måtten på börsens värdering. Så här uttryckte sig Buffett 2001: On a macro basis, quantification doesn’t have to be complicated at all. Below is … Mer Är Stockholmsbörsen högt värderad?