Ett gyllene läge för guld

Åsikterna kring guld går isär kraftigt varför jag tänkte försöka bespara mig själv och andra ifrån att filosofera i guldets vara eller icke vara. Jag försöker alltid att ha ett pragmatiskt och rationellt förhållningssätt och undviker gärna att spekulera i olika teorier. För ett antal år sedan (läs 2011) argumenterade jag för att guldet inte längre skulle fortsätta sin exponentiella resa mot flera tusen USD i pris. På den tiden fick jag väldigt mycket mothugg, men debatten har sedan dess förändrats väsentligt. Idag är många av åsikten att priset skall fortsätta ned (efter det faktum att priset fallit kraftigt). Orsaker som ofta nämns vara anledning till fortsatt prisfall är bland annat att guld inte är särskilt användbart och stigande räntor i USA framöver. Jag ser inte detta som starka argument och tror att vi inom ett år står för en mycket gynnsam utveckling för guldet.

Guld vs. dollar

Många anser att centralbankernas åtgärder de senaste åren motiverar ett guldpris som är väldigt mycket högre än idag och även om detta är sant så tror jag inte att det är den viktigaste faktorn att hålla reda på.

De två faktorer som jag tror är av störst betydelse är inflationstakten i USA och utvecklingen för USD. I mitt senaste inlägg (se här) kunde vi se en starkt negativ korrelation mellan priset på olja och växelkursutvecklingen för dollarn. Nedan kan ni se ett liknande samband mellan det reala guldpriset och utvecklingen för den amerikanska dollarn. Notera att den röda linjen för dollarn är den inverterade utvecklingen.

gold vs dollar

Vad jag har konstaterat är att även om priset på guld numera inte är i närheten så högt som för några år sedan så har guldpriset och USD aldrig varit i en bull market samtidigt. Notera att jag dragit åtta svarta streck i grafen ovan som grovt symboliserar när den amerikanska dollarn är i stigande eller i fallande trend. Den röda linjen visar den inverterade utvecklingen för dollarn varför en fallande linje indikerar en starkare valuta. Det är med andra ord tydligt att prisnedgången de senaste åren är kopplad till en starkare dollar. Med det sagt kanske ett högre pris är motiverat idag men det kommer knappast att realiseras förrän trenden för USD har ändrat riktning.


Inflationstakten i USA vs. guld

I nästa graf kan vi se den årliga inflationstakten i USA på höger sida i grafen och på vänster sida kan vi se prisutvecklingen för guld i nominella termer. Kom ihåg att guldpriset var fixerat innan 1971 varför jag endast valt att visa prisutvecklingen från och med detta datum. Sedan 1971 kan vi se att priset ökat markant i nominella termer. Ökningen har dock skett periodvis och har mestadels skett i perioder där inflationstakten accelererat.

inflation and gold

Vi är dock inte intresserade av nominell avkastning utan det är främst real avkastning vi är ute efter. Nedan har jag plottat guldpriset igen fast med det reala guldpriset på vänster sida och inflationstakten i USA på höger sida. Vi kan alltså se att guldpriset ofta stiger även i reala termer när inflationstakten ökar. Dvs. i en period när inflationstakten ökar från ex. 2 % per år till 4 % per år så bör vi vanligtvis förvänta oss ett högre guldpris även i reala termer.

real gold vs inflation


Federal funds rate vs. guld

Som jag nämnde i föregående inlägg så tror jag inte dollarn kommer att fortsätta sin våldsamma uppgång under flera år till. Även om vi ser en fortsatt uppgång under 2015 så tror jag att det här början på slutet av den långa och starka trend som pågått det senaste året. Mina främsta argument för att dollarns positiva utveckling skall stanna av är en svagare amerikansk ekonomi och en långsammare takt av räntehöjningar. Om ekonomin stärks i ett snabbare tempo än jag har förväntat mig är då guld värdelöst som investering? Nej, inte nödvändigtvis.

En starkare amerikansk ekonomi har drivit förväntningarna om kommande räntehöjningar i USA, vilket utan tvekan har påverkat dollarutvecklingen positivt under 2014 och 2015. Det har även fått många att tro på snabba räntehöjningar i USA framöver. Givet detta, måste då en starkare amerikansk ekonomi och högre räntor nödvändigtvis vara negativt för guldpriset? I grafen nedan kan vi följa räntan som har ”bestämts” av FED i USA. Vi kan se att i perioder med snabbt stigande ”statsränta” har vi även fått uppleva snabba prisökningar på guld. Detta samband förefaller snarare att vara norm än undantag. Detta är så klart kopplat till inflationsutvecklingen. Dvs., en starkare amerikansk ekonomi leder vanligtvis till högre inflation vilket i sin tur leder till högre räntor. Och som vi såg ovan så sammanfaller högre inflation ofta med ett stigande guldpris. Med andra ord är högre räntor inget jag räds vad gäller guldprisets framtida utveckling.

Real gold vs FFR

Mitt sista motargument gäller återigen dollarn. Kommer inte en starkare ekonomi i USA och högre räntor leda till en högre dollarkurs? Det enkla svaret är, återigen nej. Marknaden har antagligen ”prisat in” att den amerikanska ekonomin skall utvecklas bättre än ex. Europas och en högre ränta är heller inte synonymt med en starkare USD. I diagrammet nedan ser vi räntan i USA på vänster sida och dollarns utveckling på höger sida. I en av guldets bättre perioder i historien (2000-2007) såg vi en stark amerikansk ekonomi och snabbt stigande räntor, men också en fallande dollar. Vad detta kan bero på tänker jag inte gå in på här, men jag ser det inte som ett otänkbart scenario framöver.

FFR vs USD


Beroende på ens investeringsprocess finns det flera anledningar till att investera i guld. I dagsläget är värderingarna på guldaktier låga, korrelationen med andra tillgångsslag är låg osv. För att inte göra ett redan långt inlägg längre tänker jag diskutera möjliga investeringar i guld framöver med särskilt fokus på guldfonder/ETF:er och varför jag tror dessa kan bli stora vinnare framöver.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s