(Alomst) time to buy some oil

Jag tror vi står inför en större uppgång i oljepriset, men för att förklara varför följer först en kort överblick av hur US dollar har utvecklats det senaste året.


De senaste nio månaderna har den amerikanska valutan upplevt en sällsynt snabb värdestegring. Det finns tillfällen då den amerikanska dollarn har haft längre perioder med stigande växelkurs men en del analytiker har nu börjat tala om en ny sekulär uppgång som kommer att pågå i flera år. Som synes i diagrammet nedan har den amerikanska dollarn haft två längre bull markets sedan 1973, en på 1980-talet och en i slutet av 1990-talet. Står då dollarn för en fortsatt parabolisk uppgång?

dollar index 1973

I nästa diagram kan vi se utvecklingen för dollarindex på vänsteraxeln medan vi kan se förändringen på 12 månader på högeraxeln. Som synes är uppgången det senaste året extrem. Vad som inte heller syns nedan är att ökningen har passerat 20 % de senaste 12 månaderna och precis har toppat på 22 %. Vid tre tidigare tillfällen har den amerikanska dollarn stigit lika mycket på ett år, varav två av tillfällena markerat en större toppnotering.  Toppnoteringen runt år 2000 skedde också efter en snabb stigning, om ej lika snabb som idag.

dollar index 1973

Trots denna fantastiska uppgång det senaste året är i stort sett hela analytikerkåren enad om att den amerikanska dollarn bara kan fortsätta i en riktning. Uppgången har varit motiverad, men redan nu börjar det komma tendenser till att USA:s ekonomi påverkas negativt av uppgången.

Federal Reserve (FED) har nyligen skrivit ned sina tillväxt- och ränteprognoser för såväl 2015 som för 2016 och många företag vittnar om minskad försäljning till följd av att växelkursen har stigit.

Från bloggen The Short Side of Long har jag lånat en graf där vi kan följa utvecklingen för inflationsförväntningarna i USA (se här). På grafen nedan kan vi utläsa att FED vid flertalet tillfällen har utökat pågående ”QE-program” eller initierat nya kvantitativa lättnader när inflationsförväntningarna sjunkit. Det förefaller därför inte troligt att FED höjer räntan redan i juni i år. FED har överraskat marknaden förr exempelvis när de för första gången nämnde ”tapering”.

us expected inflation

Vad som dock intresserar mig än mer än utvecklingen för dollarn är dess påverkan på en rad olika tillgångsklasser. Förutom att en stark dollar har en dämpande effekt på inflationen i USA har den en negativ inverkan på råvarupriserna. Flertalet råvaror har varit i mer eller mindre fritt fall det senaste året och oljepriset är inget undantag.


I dagsläget handlas den amerikanska WTI-oljan runt 50 USD. För mindre än ett år sedan handlades samma kontrakt för över 100 USD. Vad gäller prisets framtida utveckling går åsikterna kraftigt i sär. En del prognoser sträcker sig nu så lågt som 10 USD. Möjliga förklaringar till att priset kommer att fortsätta ned är ett utbud som fortsätter att växa snabbare än efterfrågan. En del nämner också Kinas inbromsning som en möjlig faktor till fortsatt prispress.

Det som inte lika ofta nämns är hur utvecklingen för dollarn påverkar priset. Korrelation mellan oljepriset och dollarn har i det närmaste varit – 1 det senaste halvåret, vilket syns tydligt i grafen nedan.

weekly macd uup

Trots prisraset anser nu många att riskerna är störst på nedsidan främst med anledning av ökande produktion av olja i USA. Trots att antal riggar i USA har minskat i takt med att priset sjunkit har produktionen fortsatt att öka. Från EIA:s hemsida kan vi följa oljeproduktionen i USA vecka för vecka och så sent som under föregående vecka noterades en ny ökning (se diagram nedan).

Vad jag finner intressant är att priset inte sjunkit i större utsträckning pga. ökad produktion. Vad som har skett de senaste veckorna är istället att priset har stigit något i samklang med en svagare dollar. Produktionsökningen av olja förefaller alltså inte längre vara den faktor som har störst påverkan på priset.

us oil production

Så är det dags att köpa olja eller satsa på oljerelaterade investeringar i dagsläget?Det enkla svaret är, inte riktigt ännu. I grafen nedan har jag plottat utvecklingen för den största ETF:en som följer utvecklingen för oljeterminer (USO US Equity).

Som så många gånger förr vid tidigare prisras har MA50 ofta varit ett motstånd för oljepriset och denna nivå har ofta testats ett flertal gånger innan en större trendvändning har inletts. Denna gång verkar inte vara ett undantag. Så sent om i fredags (27:e mars 2015) föll oljepriset tillbaka kraftigt igen efter att ha noterat nivåer strax över MA50.

uso breaking ma50Veckovis MACD ger ofta ett bra skydd mot större prisrörelser nedåt. Den som sålde olja eller gick kort när veckovis MACD signalerade sälj under förra året hade osedvanligt bra timing (se grafen nedan).

I skrivande stund har veckovis MACD givit en ny köpsignal, men utöver detta vill jag se att priset tar sig över MA50. Jag vill även få en säljsignal i veckovis MACD för dollarindex, vilket inte heller ännu har skett.uso weekly macd

Så för att sammanfatta det hela. Oljepriset har vanligtvis en inverterad rörelse mot den amerikanska dollarn. Dollarn har stigit kraftigt på grund av höga förväntningar om snabbt stigande statsräntor framöver. Detta ter sig allt mindre troligt. En utebliven eller en senarelagd räntehöjning kan eventuellt bli det som sätter stopp för en fortsatt stigande USD. I sådana fall bör en investering i olja kunna utvecklas väldigt väl. Oljepriset bör betraktas som lågt och på lång sikt är antagligen det fundamentala värdet högre än idag. Det faktum att priset kollapsat det senaste året sammanfaller inte heller sällan med en viss ”mean-reversion” dvs. en starkare rekyl tenderar att följa plötsliga priskollapser.

Annonser

4 reaktioner på ”(Alomst) time to buy some oil

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s