Hög förväntad risk

Detta inlägg sammanfattar först och främst en ny studie jag tagit del av, Shiller’s CAPE: Market Timing and Risk. I studien har sambandet mellan värdering och framtida avkastning undersökts. Detta är ett ämne som har diskuterats flitigt de senaste åren framför allt i spåren av låga räntenivåer. Åsikterna går ofta i banor av att låga räntor motiverar höga värderingar och att börsen därför inte kommer att gå ned. … More Hög förväntad risk

Superstar Fund Managers

I en ny studie ”Superstar Fund Managers” har man bland annat undersökt kapitalflöden, avkastning och avgifter före och efter att en fondförvaltare utses till ”Morningstar’s Fund Manager of the Year”. Denna studie bör vara relevant för alla som har någon form av fondsparande och som använder Morningstar i sin analys av fonder. … More Superstar Fund Managers

Spå bostadspriser när Stefan Ingves goes wild

Så här skrev Riksbanken (RB) i ett pressmeddelande under föregående vecka när de valde att låta den nuvarande nivån på reporäntan förbli oförändrad. Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. Utsikterna för konjunkturen och inflationen är i stort sett oförändrade sedan i juli. För att bibehålla den stigande trenden i inflationen … More Spå bostadspriser när Stefan Ingves goes wild

Tre saker du bör veta om svenska småbolag

Svenska småbolag har över långa tidsperioder givit mycket bra avkastning i Sverige och även utomlands. I den akademiska världen har det diskuterats huruvida dessa bolag medför högre risk eller inte och att det är därför avkastningen över tid blivit högre. Min enkla tes är att småbolag överlag har högre tillväxt och lägre värderingar. Således är det värdefaktorn och tillväxt som driver småbolagens överavkastning gentemot storbolagen. … More Tre saker du bör veta om svenska småbolag

The next BIG short

Efter att husmarknaden kollapsade 2008 och vid den tidpunkten ett antal okända investerare lyckades profitera stort på kollapsen har många försökt hitta en liknande möjlighet. Väldigt många har argumenterat för att obligationsmarknaden är nästa stora tillgångsklass att kollapsa. Huruvida detta kommer att ske vet jag inte. Jag tillhör dock skaran som anser att låga räntenivåer … More The next BIG short