Blue Horseshoe Loves Anacott Steel

Quantitative Value av Wesley R. Gray och Tobias E. Carlisle är en ypperlig bok för alla intresserade värdeinvesterare. Jag tycker själv att boken är bättre än min allra första investeringsbok ”The Intelligent Investor”. Kanske beror detta på att jag är fantastiskt förtjust i siffror och statistik och lite mindre i filosofi när det kommer till … Mer Blue Horseshoe Loves Anacott Steel

The raging bull continues

Ytterligare en positiv månad har nu passerat. Det känns som att marknaden översköljs av likviditet och alltifrån statsobligationer och krediter till guld och aktier stiger i pris. Jag har tagit fram ett nytt diagram för att få bättre överblick över hur stark den globala marknaden är. Normalt sett redovisar jag värderingar och momentum för 43 olika länder. Samma länder har använts för att studera hur bred uppgången är. Den globala uppgången nu är den bredaste på många år och drygt 90 % av länderna befinner sig i uppåtgående trend. Med andra ord befinner sig större delen av världen i ett uppsving. Trenden för antalet länder är också på väg upp. Med tanke på hur stark uppgången har varit det senaste året är rekyler väntade. En långsiktig nedgång lyser däremot långt med sin frånvaro. … Mer The raging bull continues

Köpvärda marknader i maj 2017

Ännu en månad har passerat och jag gör ett försök till att skapa ett återkommande tema som jag finner intressant. Jag skulle i samband med detta vilja slå ett slag för varför det kan vara väl värt mödan att investera även utanför Sveriges gränser. Den mest uppenbara anledningen enligt mig borde vara diversifiering. Att endast spara i svenska aktier är synonymt med ett stort ”bet” på Sveriges framtida makroekonomiska utveckling. Oavsett om svenska bolag har försäljning utanför landets gränser påverkas bolagen ändå mycket av den svenska kronan och Sveriges finanspolitik. Svenska aktiers värdering är dessutom höga sett ur ett historiskt perspektiv varför diversifiering är mer aktuellt än på länge.

Mer Köpvärda marknader i maj 2017

Hög förväntad risk

Detta inlägg sammanfattar först och främst en ny studie jag tagit del av, Shiller’s CAPE: Market Timing and Risk. I studien har sambandet mellan värdering och framtida avkastning undersökts. Detta är ett ämne som har diskuterats flitigt de senaste åren framför allt i spåren av låga räntenivåer. Åsikterna går ofta i banor av att låga räntor motiverar höga värderingar och att börsen därför inte kommer att gå ned. … Mer Hög förväntad risk

Superstar Fund Managers

I en ny studie ”Superstar Fund Managers” har man bland annat undersökt kapitalflöden, avkastning och avgifter före och efter att en fondförvaltare utses till ”Morningstar’s Fund Manager of the Year”. Denna studie bör vara relevant för alla som har någon form av fondsparande och som använder Morningstar i sin analys av fonder. … Mer Superstar Fund Managers

Spå bostadspriser när Stefan Ingves goes wild

Så här skrev Riksbanken (RB) i ett pressmeddelande under föregående vecka när de valde att låta den nuvarande nivån på reporäntan förbli oförändrad. Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. Utsikterna för konjunkturen och inflationen är i stort sett oförändrade sedan i juli. För att bibehålla den stigande trenden i inflationen … Mer Spå bostadspriser när Stefan Ingves goes wild